titulní strana mapa serveru kontakty

ING. FRANTIŠEK KOCOUREK

Po roce 1989 jsem začal samostatně podnikat v realitní činnosti a 4.10.1989 jsem byl předsedou Krajského soudu v Brně jmenován soudním znalcem v oboru: ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Jsem členem výboru Komory soudních znalců ČR –sekce stavebnictví Brno, kde se pravidelně zúčastňuji zasedání. Jako zástupce sekce za okres Prostějov pořádám pravidelně pro znalce z okresu schůze, kde konzultujeme nové poznatky v oblasti oceňování nemovitostí.

Znalecká činnost – pro zvýšení kvality poskytovaných služeb jsem absolvoval v letech 1994 – 1998 specializované školení pro oceňování nemovitostí a pozemků v podmínkách tržního hospodářství pro pracovní činnost odhadce majetku u příslušných vzdělávacích organizací a v současné době jsem smluvním znalcem pro větší část bankovních domů působících v našem regionu. V roce 1998 jsem zvýšil svoji kvalifikaci získáním certifikátu QON – 7 – Oceňování nemovitostí. Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost pro ocenění kategorie majetku, při oceňování majetku pro úvěrové a hypoteční úvěrové řízení v komerčních bankách. Jedná se o nezávislou činnost při stanovení hodnoty majetku, který může být předmětem zástavy a má výrazný vliv na bonitu a hospodářský výsledek banky. Od roku 2000 jsem jednatelem Znaleckého a oceňovacího ústavu, s.r.o., který byl dne 18.8.2000 zapsán Ministerstvem spravedlnosti do I.oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost.

Realitní činnost - v roce 1992 jsem krátce působil v realitní kanceláři v Olomouci. Poté jsem založil svoji samostatnou kancelář, kde jsem zprvu zpracovával pouze znalecké posudky, později jsem však rozšířil svoji činnost o klasickou realitní a služby ekonomického poradenství a tržní oceňování aktiv. V roce 1995 jsem absolvoval profesní školení pracovníků realitních kanceláří, pořádané Asociací realitních kanceláří ČMS, kde je moje kancelář od roku 1997 řádným členem. V roce 2001 jsem ukončil specializované studium na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně „oceňování podniků“, čímž jsem si rozšířil sé vzdělání jako soudního znalce.

Krizové řízení – v roce 1995 jsem absolvoval státní rekvalifikační program „likvidátor, správce konkurzní podstaty“ a od roku 1997 jsem členem Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice. Jako likvidátor, správce konkurzní podstaty jsem zatím nebyl jmenován, ale aktivně spolupracuji s jinými likvidátory v souvislosti s oceňováním majetku v procesu zpeněžování likvidovaných podniků.

Doplňkové vzdělávání, kurzy, školení semináře

  • 1994 - seminář k oceňování nemovitostí a podniků /SIS – ČSSI, s.r.o. Brno/
  • 1995 - státní rekvalifikační program „ likvidátor, správce konkurzní podstaty“ /TIS Praha/
  • 1995 - profesní školení pracovníků realitních kanceláří /ARK ČMS Praha/
  • 1995 -1996 specializované školení společnosti CEDUK Praha oceňování majetku pro bankovní účely a oceňování nemovitostí a pozemků v podmínkách tržního hospodářství pro pracovní činnost odhadce majetku.
  • 1996 - oceňování nemovitostí systémem znaleckého ústavu A-Consult plus, zaměřeno na přípravu odborníků pro odhady cen nemovitostí zejména pro účely úvěrového řízení v peněžních ústavech /Gradua, s.r.o. Praha/
  • 1997 - pod odborným vedením České komory odhadců majetku metodické školení v oblasti oceňování majetku pro bankovní účely /APRA, a.s./
  • 1998 - certifikát QON 7 - Oceňování nemovitostí. /Bankovní institut, a.s./
  • 2001 - ukončení specializačního studia technického znalectví „oceňování podniků“ na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
  • 2002- certifikace „znalec pro oceňování staveb a pozemků“ /EUREX Zert, společnost pro certifikaci pracovníků dle EN 45013/
  • 2003 - certifikát odhadce majetku pro oceňování staveb a pozemků udělený společností pro certifikaci odhadců majetku v Praze